Рождество на Кипре, масло, холст, 2014

Рождество на Кипре, масло, холст, 2014