Утро на острове Тинос. Греция, масло, холст 2014

Утро на острове Тинос. Греция, масло, холст 2014